TYM

Triple Yell Management (TYM) adviseert (commerciële) onderwijsinstellingen op het gebied van organisatie- en cultuurveranderingen.

Dit kan zijn bij algehele organisatie- of afdelingsverandertrajecten, zowel inhoudelijk als strategisch, maar ook op specifieke trajecten onder andere op het gebied van (her-)positionering, (her-)ontwikkeling van curricula, internationalisering, marketing en accountmanagement.

Triple Yell Management biedt tevens interim management-oplossingen.

Uitgangspunt is het principe van de lerende organisatie met een focus op zelfsturing. Op een organisatie die organiseert rondom mensen in plaats van om structuur en procedures. Een organisatie die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en niet op controle. Van ‘top down’ naar ‘bottom up’, waarbij een hoge mate van vrijheid en zelfregulatie moeten leiden tot grotere tevredenheid en meer innovatie. Ricardo Semler is hierbij een groot voorbeeld.

The era of using people as production tools is coming to an end. Participation is infinitely more complex to practice
than conventional corporate unilateralism, just as democracy is much more cumbersome than dictatorship.
But there will be few companies that can afford to ignore either of them.
Ricardo Semler

 
LinkedIn