Semco

Simone en Matthijs zijn twee van de eerste officieel gecertificeerde Semco Style Consultants.

Dit unieke programma is een initiatief van Semco Style Institute (SSI), dat voortkomt uit een samenwerking tussen de Baak en Ricardo Semler.

Het doel is om met Semco Style de wereld stukje bij beetje te veranderen en te verbeteren. De tijd lijkt steeds meer rijp voor nieuwe leiderschap- en managementstijlen en voor flexibelere en meer ondernemende organisaties. Het Semco Style Instituut wil met het afleveren van gecertificeerde Semco Style Consultants een bijdrage leveren aan deze behoefte.

In ons dagelijkse (werk-)leven kwamen we steeds meer tot de conclusie dat de leiderschaps- en managementstijlen niet meer aansloten bij de veranderende wereld. We zagen dat geld verdienen al lang niet meer de belangrijkste drijfveer is van de mens, maar wel om zich goed te voelen, ergens bij te horen en een bijdrage te leveren. Autonomie, betrokkenheid, zelfsturing lijken hierbij belangrijke peilers te zijn.

Bij Semco Style staat de mens voorop in plaats van structuren en procedures. Het behandelt mensen als de volwassenen die ze zijn en gaat uit van vrijheid en zelfbeschikking. Semco Style gaat uit van meer wederzijds vertrouwen en daardoor minder controle. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun inzet en behalen van doelen. Hierdoor onstaat een lerende organisatie met alle ruimte voor innovatie.

Organisaties die werken volgens de Semco Style zijn efficiënter, meer winstgevend en flexibeler. Ze hebben tevredener klanten en gelukkiger werknemers.


"People are responsible adults at home.
Why do we suddenly transform them into adolescents with no freedom when they reach the workplace?"
Ricardo Semler

 

 
LinkedIn